Beroep

Mijn huidige werkgever is CIPAL. Ik werk er sinds mei 1999. Cipal is een dynamisch bedrijf in de wereld van informatica en dienstverlening.

Van November '96 tot Mei '99 heb ik gewerkt als bestuursassistent bij het ministerie van Justitie.   Ik werkte op de dienst Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De helft van mijn tijd bestond uit het beheren van het 'Openbaar Register' (RPR). De andere helft uit het installeren, onderhouden en oplossen van de informatica-infrastructuur samen met mijn ex-collega Dieter Demere