IN 2009   ->  SVDW  welke staat voor    SONG VAN DE WEEK
Dit is een kwis lopend over een jaar met wekelijkse opgave.  De opgave is  het raden van de uitvoerder en naam van een song... Het betreft hier Songs van verschillende leeftijds-generaties zowel oud als nieuw.  De bestanden voor de opgaves worden aangepast tot volgende notatie :

SVDWYYWW.MP3

SVDW staat voor Song van de week

YY staat voor de jaargang.. (in 2009 is dit dus 09 !!)

WW staat voor Week (Weeknummer van 1 tot 52)

De scores worden geinitialiseerd op 0 vanaf de eerste opgave... Om de deelnemers wakker te schudden na de aanslepende feestdagen word er een jaarlijks terugkomende proefperiode gelanceerd van 2 weken...Dit heeft tot gevolg dat de scores van de eerste 2 opgaves (SVDW0901 en SVDW0902) niet meetellen voor het eindresultaat jaargang 2009...

Net zoals vorig jaar word dit jaar de winnaar van jaargang 2009 beloond met een prijs...

Deze zal zoals vanouds worden uitgereikt op de eerste samenkomst van het jaar 2010...

De opgaves zullen op ten laatste Maandagavond worden verstuurd met een begeleidend mailtje in de yahoogroup XVDW.. De antwoorden moeten  ten laatste op vrijdag middernacht 00:00 toekomen... Deze antwoorden worden aanvaard via email bart@bartrenders.com of bart.renders@pandora.be , of SMS 0477422221 (naam, opgave en antwoord vermelden !!).

  Uitslag Van De Week

Veel gokplezier.  Ik wens dan ook al de deelnemers van de nieuwe quiz het beste toe en om het met een spreuk af te sluiten:
 

muziek

klanken om te dansen
klanken om mee te neurie-en
klanken om te zingen
klanken om te luisteren

klanken die verblijden
klanken die emoties laten tonen
klanken waar je tranen van krijgt
klanken die een opgave belonen

muziek
zo universeel en voldaan
soms een eendagsvlieg
soms kan het eeuwen doorstaan

     OPGAVE SVDW0952    

PS: Dit jaar 2009 gaan we gewoon verder met de kwis.